Programi kluba

Što Vas možemo naučiti

SATOVI TENISA

U radu.


PROGRAMI ZA DJECU

u radu.
 

Teniski vrtić (5-8 godina)
u radu

Đaci (9-13 godina)
u radu

Srednjoškolci (14-16 godina)
u radu

PROGRAMI ZA ODRASLE

u radu.
 

Osnovni program
u radu.

Napredni satovi
u radu.

Programi fitnesa
u radu.

PRIVATNI SATOVI

u radu.
 

Osnovni program
u radu

Napredni satovi
u radu

PROGRAMI FITNESA

radu

u radu.

Ponedjeljkom i srijedom 17:00