Nešto više ....

Dopustite nam da se predstavimo

O ŠKOLI

U radu.Trener

Tina Tomić

U radu. 
 

ISKUSTVO

Škola tenisa Reket (2013 - Trenutno)
Škola tenisa (2008 - 2019)

SPORTSKA POSTIGNUĆA

U radu.

tina@

Predsjednica kluba: Justyna Hrle

U radu.
 

ISKUSTVO


SPORTSKA POSTIGNUĆAjustinahrle@gmail.com